4x4 toernooi bij Sportclub Daarle

4x4 toernooi - voorwaarden en privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder te hoeven inloggen of te registreren. Wanneer u besluit om u aan te melden, geeft u toestemming dat uw gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op de server. 4x4toernooi.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.4x4toernooi.nl
info@prut4x4toernooi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

4x4toernooi.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4x4toernooi.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te laten aanmelden voor ons voetbaltoernooi
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

4x4toernooi.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4x4toernooi.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4x4toernooi.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: onbeperkt, zodat we u altijd kunnen benaderen wanneer u zich weer kunt inschrijven voor het aankomende voetbaltoernooi. 

Delen van persoonsgegevens met derden

4x4toernooi.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden voor hun marketingdoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4x4toernooi.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 4x4toernooi.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@prut4x4toernooi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 4x4toernooi.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

4x4toernooi.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4x4toernooi.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Deze website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat. Hierdoor weet je als gebruiker zeker dat je geen virussen binnenhaalt wanneer je op een link op button klikt. Dat deze website beveiligd is, kun je zien aan het slotje in de adresbalk. Wanneer je hier op klikt, kun je de details van het certificaat bekijken.

Het adres begint met HTTPS, in tegenstelling tot het onbeveiligde HTTP. De S staat voor Secure. HTTPS betekent dat de website is versleuteld voordat deze over het internet wordt verzonden. Versleuteling maakt het moeilijk voor onbevoegde personen om informatie te bekijken die tussen computers wordt uitgewisseld. Het is daarom onwaarschijnlijk dat iemand deze website heeft gelezen terwijl deze over het netwerk werd verzonden.